Praktijk

Praktijk Shew is gevestigd in Roermond, Tiny Imkampstraat 4. Parkeren kan voor de deur, 1e uur is gratis parkeren. Bus- en treinstation is op 10 minuten loopafstand. Om de praktijk te kunnen bereiken dient u een trap op te gaan. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, kunt u contact met me opnemen.

Behandelovereenkomst:

Voorafgaand aan de behandeling wordt de behandelovereenkomst doorgenomen. Hierin staan de algemene voorwaarden wat betreft de behandeling en geeft u toestemming voor de behandeling. Wanneer het een behandeling van een kind betreft, dienen beide gezaghebbende ouders/voogden de behandelingsovereenkomst te tekenen indien het kind minderjarig is (tot 16 jaar).

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

Vanaf mei 2018 geldt een nieuwe Europese wet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens is deze wet opgesteld. De gegevens die van u bewaard worden, dienen juist en volledig te zijn en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Praktijk Shew voldoet aan de eisen van de AVG. Binnen de praktijk worden alle verzamelde gegevens gebruikt voor het verlenen van goede complementaire zorg en voor de financiële afhandeling van de geboden zorg met de cliënt en indien nodig met diens zorgverzekeraar. Meer informatie over de AVG, de beroepscode en vindt u in de Privacy verklaring / AVG-register van verwerkingsactiviteiten.

Klachtenregeling:

Indien u na een behandeling een klacht heeft over de behandeling dan wel de behandelingswijze, neem dan contact met mij op en gaan we samen in gesprek om het op te lossen. Levert dit voor u geen bevredigende oplossing, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging de CAT. Mocht dit ook niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie GAT (Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) of TCZ ( Stichting Tuchtrecht Beroepsoefenaars Complementaire Zorg). Als CAT-therapeut level 5 val ik onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Beroepsvereniging en registraties:

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging CAT en Kwaliteitstherapeuten. Verder sta ik geregistreerd in kwaliteitsregister voor hbo- opgeleide therapeuten in de complementaire zorg, RBCZ.

Algemene informatie:

Praktijk Shew, Tiny Imkampstraat 4, 6042 DZ Roermond. Shirley van Sprew is aangesloten bij Complementair Kwaliteitstherapeuten. E-mail: praktijk-shew@hotmail.com. Tel. 0641242387. KVK-nr: 64520447. BTW-id: NL001831643B48

Algemene voorwaarden en Privacy Verklaring / AVG-register van verwerkingsactiviteiten.

Klachtenregeling: “Ik val als Kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/

De CAT-prestatiecodes voor Praktijk Shew:

  • Prestatiecode: 24513 – Lichaamsgerichte psychotherapie.
  • Prestatiecode: 24005 – Natuurgeneeskundige therapie
  • Prestatiecode: 24012 – Energetische therapie 
  • Prestatiecode 24504 – Overige psychosociale therapie

%d bloggers liken dit: