Privacy en Voorwaarden

Privacy Verklaring / AVG-register van verwerkingsactiviteiten

Vanaf mei 2018 geldt een nieuwe Europese wet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens is deze wet opgesteld. De gegevens die van u bewaard worden, dienen juist en volledig te zijn en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Praktijk Shew voldoet aan de eisen van de AVG. Binnen de praktijk worden alle verzamelde gegevens gebruikt voor het verlenen van goede complementaire zorg en voor de financiële afhandeling van de geboden zorg met de cliënt en indien nodig met diens zorgverzekeraar. Meer informatie over de AVG kunt u hier vinden. Hier vindt u de Privacyverklaring/ AVG register van verwerkingsactiviteiten.

Algemene Voorwaarden

Praktijk Shew is aangesloten bij GAT-geschillencommissie en gebruikt de Algemene Voorwaarden van GAT-geschillencommissie. Hierin staat de aansprakelijkheid, bedenkingstermijnen, de manier van betalen, of hoe u als cliënt een klacht kunt indienen. Met deze algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten de therapeut en u als cliënt heeft.

%d bloggers liken dit: