Praktijk

Praktijk Shew is gevestigd in Roermond, Tiny Imkampstraat 4. Parkeren kan voor de deur met parkeerschijf voor 1 uur (blauwe zone). Bus- en treinstation is op 10 minuten loopafstand. Om de praktijk te kunnen bereiken dient u een trap op te gaan. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, kunt u contact met me opnemen.

Behandelovereenkomst:

Voorafgaand aan de behandeling wordt de behandelovereenkomst doorgenomen. Hierin staan de algemene voorwaarden wat betreft de behandeling en geeft u toestemming voor de behandeling. Wanneer het een behandeling van een kind betreft, dienen beide gezaghebbende ouders/voogden de behandelingsovereenkomst te tekenen indien het kind minderjarig is (tot 16 jaar).

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

Vanaf mei 2018 geldt een nieuwe Europese wet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens is deze wet opgesteld. De gegevens die van u bewaard worden, dienen juist en volledig te zijn en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Praktijk Shew voldoet aan de eisen van de AVG. Binnen de praktijk worden alle verzamelde gegevens gebruikt voor het verlenen van goede complementaire zorg en voor de financiële afhandeling van de geboden zorg met de cliënt en indien nodig met diens zorgverzekeraar. Meer informatie over de AVG kunt u hier vinden.

Klachtenregeling:

Indien u na een behandeling een klacht heeft over de behandeling dan wel de behandelingswijze, neem dan contact met mij op en gaan we samen in gesprek om het op te lossen. Levert dit voor u geen bevredigende oplossing, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging de CAT. Mocht dit ook niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie GAT (Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) of TCZ ( Stichting Tuchtrecht Beroepsoefenaars Complementaire Zorg).

Beroepsvereniging en registraties:

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging CAT (registratienummer CM2436). Verder sta ik geregistreerd in het hbo register voor beroepsbeoefenaren van de complementaire zorg van Stichting RBCZ (registratienummer 190629R).

%d bloggers liken dit: